ХЗХ нэр Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусах огноо Тайлбар
1 ПАРТИЗАНЫ ТЭНХЛЭГ 2019-12-26
2 САРУУЛ БАЯН 2019-12-26
3 АЙРАГ ХАС 2019-12-26
4 ЭВТ ЖАРГАЛАНТ 2019-12-26
5 СОГООЧИЙН ХӨНДИЙ 2019-12-26
6 ХАР АТ ХӨГЖИЛ 2019-12-26
7 МИНИЙ АХ 2019-12-14
8 БЭРХ ИНВЕСТ 2019-12-14
9 ХОС ЕМБҮҮ 2019-12-14
10 ГЯЛС ТӨГРӨГ 2019-12-14
11 СҮЛДЭТ ӨНДӨР ХЗХ 2019-11-29
12 "ЗООС ХҮРД"ХЗХ 2019-11-29
13 ХАН НАМНАН ХӨГЖИЛ ХЗХ 2019-11-29
14 ХӨГНӨХАН ХӨГЖИЛ ХЗХ 2019-11-29
15 ЦОГТ-ОВОО ХӨГЖИЛ 2019-11-29
16 ГОВИЙН БУЯН ДЭЛГЭРЭХ 2019-11-29
17 ХОНГОР ИРЭЭДҮЙ /ГЭРЧИЛГЭЭ ГЭМТЭЭСЭН/ 2019-11-29
18 МӨНГӨН БИЙЛЭГ ХЗХ 2019-11-29
19 МӨНХ СОНОР 2019-11-12
20 ХЯРГАС ХАС 2019-11-12
21 УВС БУЯН АРВИЖИХ 2019-11-12
22 БАЯН ХАЙРХАН ХАС 2019-11-12
23 БИД ТУС 2019-11-12
24 ӨГИЙН МАНДАЛ 2019-11-12
25 ТӨГС-ИХ НАЯД 2019-11-12
26 АНХДАГЧ-АНДУУД ХЗХ 2019-11-12
27 ЦЭНГЭЛ ХӨГЖИЛ 2019-11-12
28 ТЭГШ БОЛОМЖ 2019-11-12
29 НАРАН УРГАХ 2019-11-12
30 ДАРХАН ДӨЛ 2019-09-28
31 ЭМПИПИ 2019-09-28
32 АРВИН МӨРӨН 2019-08-17
33 ТЭГШ ТАВАН ЦЭН 2019-08-17
34 МОНКОНКОРД 2019-06-27
35 ДЭЛГЭРДЭНЖ 2019-06-27
36 АРВИЖИХ ХИШИГ 2019-06-27
37 ШИЛИЙН ЗОО 2019-06-27
38 НОЁН ДААМАЛ 2019-06-27
39 ИРЭЭДҮЙН НӨӨЦ 2019-06-10
40 МИНА 2019-05-24
41 КРЕДИТ ЮНИОН МОНГОЛ 2019-05-24
42 МОН САНТ АЛДАР 2019-05-24
43 АРВАЙН ҮР 2019-05-24
44 БЭХ 2019-05-24
45 ТАВАН ЗУУН ТӨГРӨГ 2019-05-18
46 ЛАКШМИ ФИНАНС 2019-05-17
47 БИЗНЕСИЙН НӨХӨРЛӨЛ 2019-05-17
48 ТАЛЫН ХОТХОН 2019-05-17
49 ТАНТИ СОЛДИ 2019-05-17
50 ГАН-ИВЭЭЛ 2019-04-26