Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч

1 Байгууллагын нэр "МӨНХ ЭСТИМЭЙТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/29
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №55 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.04
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011591088
6 Компанийн регистрийн дугаар 6040225
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Х.Калимат  99050246, 99894325, 91423035, 99055689
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо,Чингисийн өргөн чөлөө, 45 дугаар байр, 302 тоот, утас 99992495 

Х.Калимат

Х.Калимат

  Салбарын № Хохирол үнэлэгчийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо  /дугаар/ Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Хаяг Төлөөлөгч
1             "Мөнх Эстимэйт" ХХК-д Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хот 5 дугаар багийн харьяа 20 айлын орон сууцны 103 тоот