Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ПАБЛИК КРЕДИТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/534
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №89 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019081125
6 Компанийн регистрийн дугаар 6035957
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                             2.Гадаад валютын арилжаа          3.Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулга
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Болортунгалаг 99088145
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, Мөнгөт шарга оффис, 2 давхар, 206 тоот

Г.Наранбаатар  

Г.Наранбаатар