Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ГҮҮД ПАРТНЕРС
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/225
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №290 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.12.17
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001034
6 Компанийн регистрийн дугаар 5033381
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Энхбаатар 99008467
8 Компанийн  хаяг байршил УБ, ХУД, Говийн од группын байранд 

Б.Энхбаатар

Б.Энхбаатар

УБ, ХУД Говийн од группын байранд