Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ТЭЛМЭН ТЭГШ ХЭМ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/223
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №285 тогтоол
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.12.17
5 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгасан огноо дугаар

2017.11.08

№202

6  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 930001077
7 Компанийн регистрийн дугаар 2360349
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Бүрэнтуяа 98710018
9 Компанийн  хаяг байршил ЗАА,Тэлмэн сум, Өвөгдий баг, "Өргөжих дэлгэрэх"ТББ байр

Бүрэнтуяа 

Бүрэнтуяа 

Завхан аймаг,Тэлмэн сум, Өвөгдий баг, Өргөжих дэлгэрэхТББ-ын байр