Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ОРГИХ УГТААЛ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/196
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №57 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.03.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 831001002
6 Компанийн регистрийн дугаар 2374099
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Дүрзээ 98801192
8 Компанийн  хаяг байршил ДУА, Эрдэнэдалай сум, ЗДТГ-ын контор 7 тоот

Б.Дүрзээ

Б.Дүрзээ

Дундговь аймаг, Эрдэнэдалай сум ЗДТГ-ын байр 7 тоот