Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ГРАВИ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./5
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №55 тушаал 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.06.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2031001022
6 Компанийн регистрийн дугаар 2345552
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Мөнхцэцэг 99352588
8 Компанийн  хаяг байршил ОРА, Баян-Өндөр сум, Зэст баг, Барилгачдын талбай “Грави” хоршооны төв байр. gravi@mongol.net, 

С.Мөнхцэцэг

С.Мөнхцэцэг

ОРА, Баян-Өндөр сум, Зэст баг, Барилгачдын талбай “Грави” хоршооны төв байр. gravi@mongol.net