Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Даатгалд - Аудитын компани

1 Байгууллагын нэр "Хонгорын Үр Сад Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №15 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2015.01.14
4 Компанийн регистрийн дугаар 3125416
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ Б.Бямбаа
94031525, 89409119
cpa_byamba@yahoo.com
6 Холбоо барих

94031525

99442460

70444470

khongoraudit@yahoo.com

1 В.Наранцэцэг nandia2463@yahoo.com
2 Б.Бямбаа cpa_byamba@yahoo.com;
1 В.Наранцэцэг nandia2463@yahoo.com
2 Б.Бямбаа cpa_byamba@yahoo.com;

БХА, Баянхонгор сум, Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨК-ны 2 давхар 210 тоот