Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ШИЙДЭЛ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 101/647
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №362 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.11.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011705006
6 Компанийн регистрийн дугаар 6232574
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.ЦТТМГ

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Ариунжаргал
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 4-р хороо, Сөүлийн гудамж, Түшиг төв, Б 03 тоот 88110184
З 101/647/С01 1 Шийдэл финанс 2019.03.29 №237 Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 8-р баг, Нанзадын 3 гудамж, 18 тоот Салбар
З 101/647/С02 1 Шийдэл финанс 2019.03.29 №237 Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан овоо баг, Ямаан хүрэн-1, 4б тоот Салбар