Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр "ХОС ЕМБҮҮ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/411
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №274 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016,12,14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003015
6 Компанийн регистрийн дугаар 8207542
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Наранцэцэг  88084454
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 10-р хороолол, 45-1а тоот.

М.Наранцэцэг

М.Наранцэцэг

УБ хот, БГД, 10-р хороолол, 45-1а тоот