Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр ГОВИЙН БУЯН ДЭЛГЭРЭХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/159
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.29.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1131001002
6 Компанийн регистрийн дугаар 2379465
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Бүрэнчлуун 88758198
8 Компанийн  хаяг байршил ӨМА, Цогт-Овоо сум, Замын шанд баг 

М.Бүрэнчулуун

М.Бүрэнчулуун

Өмнөговь аймаг Цогт-Овоо сум, Замын шанд баг