Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

  ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгууллагын нэр

"БАТС ҮЦК" ХХК

1.

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

1996.04.10

2.

Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар

901109544, 2027542

3.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар

 

4.

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

2007.02.16-ны 25-р тогтоол

5.

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

3/03

6.

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох

МҮЦАЭХ

 

7.

 

Үйлчилгээний төрөл

Брокер *

Дилер  *

Андеррайтер*

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх*

8.

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа

6 жил

 

9.

 

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг,  хувь

Д.Батнасан 51%,

Д.Батсайхан 49%

10.

Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх / аймаг, сум/

Үгүй

11.

Нийт харилцагчийн тоо /2012/10/01-ний байдлаар/

2100

 

12.

ТУЗөвлөлийн дарга, гишүүдийн танилцуулга, /овог нэр,  гэрийн хаяг, утас, e-mail  /мэргэжил, ажлын туршлага

Д.Батнасан: Утас: 99111134. МҮ№162, Мэргэжил: Барилгын инженер, эдийн засагч мэргэжилтэй

 

13.

Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхний дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Д.Батнасан: Утас: 99111134. МҮ№162, Мэргэжил: Барилгын инженер, эдийн засагч мэргэжилтэй

 

14.

Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

СБД 1-р хороо, Олимпийн гудамж Монгол-3 Утас:99111134, 326042, СБД 220 мянгат, 23-р байр Утас: 11321013,

 

15.

Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх. / тийм, үгүй аль нэгийг сонгох ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих.

 

Үгүй

 

16.

Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх. / хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

2012 он №37064 Шийтгэвэрийн хуудасны дагуу торгуулсан

2013 он №37436 Шийтгэвэрийн хуудасны дагуу торгуулсан

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Д

Батнасан

Гүйцэтгэх захирал

Барилгын Инженер, Эдийн засагч

№162

 

2

Ц

Содбаатар

Брокер

ШУТИС-КТМС

№530/01/148

 

3

Очир

Энхбаатар

Дилер

ШУТИС-КТМС, Бизнесийн удирдлага

№530/01/01

2/6/2017

4

Лувсан

Итгэлт

Дилер

СЭЗДС-Банк санхүүч

№530/01/18

2/6/2017

5

Т

Сайнболд

Дотоод хяналтын ажилтан

МУХИС, Хуульч

 

 

6

Ш

Дулмаа

Нягтлан бодогч

СЭЗДС- Нягтлан бодогч

 

  

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Д

Батнасан

Гүйцэтгэх захирал

Барилгын Инженер, Эдийн засагч

№162

 

2

Ц

Содбаатар

Брокер

ШУТИС-КТМС

№530/01/148

 

3

Очир

Энхбаатар

Дилер

ШУТИС-КТМС, Бизнесийн удирдлага

№530/01/01

2/6/2017

4

Лувсан

Итгэлт

Дилер

СЭЗДС-Банк санхүүч

№530/01/18

2/6/2017

5

Т

Сайнболд

Дотоод хяналтын ажилтан

МУХИС, Хуульч

 

 

6

Ш

Дулмаа

Нягтлан бодогч

СЭЗДС- Нягтлан бодогч

 

  

СБД 1-р хороо, Олимпийн гудамж Монгол-3 Утас:99111134, 326042, СБД 220 мянгат, 23-р байр Утас: 11321013