Нэмэгдсэн: 2019-04-01 08:41:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо 2016 оноос банк бус санхүүгийн зах зээлд чадавхжуулах бодлого хэрэгжүүлж байна. ББСБ-уудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг үе шаттай нэмэгдүүлж, эрсдэл даах чадварыг дээшлүүлэх, улмаар санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зээлийн хүүг бууруулах энэхүү бодлогын гурав дахь үе шат эхлээд явж байна.

Дээрх бодлогын шийдвэрийн дагуу энэ оны эхний улиралд ББСБ-ууд дүрмийн сан буюу хувь нийлүүлсэн хөрөнгийнхөө хэмжээг 1.4 тэрбум төгрөгт хүргэхээр заасан бөгөөд Хороо ББСБ-уудын дүрмийн сангаа нэмэгдүүлэх хүсэлтийг хянан үзсэний үндсэн дээр холбогдох бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулж байна. Дараагийн үе шатанд буюу 2020 оны хоёрдугаар сар гэхэд ББСБ-ууд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө 1.9 тэрбум төгрөгт хүргэх юм.

Өнгөрөгч гуравдугаар сард нийт 99 ББСБ-ын бүртгэлд өөрчлөлт оруулсны 96 нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийнхөө хэмжээг нэмэгдүүлсэн бол хоёр нь нэмж салбар байгуулсан, нэг нь оноосон нэрээ өөрчилсөн байна. Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын тушаалаар бүртгэлд нь өөрчлөлт оруулсан ББСБ-уудын жагсаалтыг доор хүснэгтээр үзүүллээ.

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН НЭР

ОГНОО

ТУШААЛ №

ТУШААЛЫН УТГА

1

Баян алдар

2019.03.12

№129

Салбар байгуулах

2

Праймфин инвест

2019.03.12

№130

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

3

Чойжинброс

2019.03.12

№131

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

4

Гарьдкапитал

2019.03.12

№132

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

5

Уянга Жи Эс Эс

2019.03.12

№133

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

6

Хаанмонгол инвест

2019.03.12

№134

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

7

Максимускапитал

2019.03.12

№135

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

8

Эс Ай Си Эй финанс

2019.03.12

№136

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

9

Баруун-Урт хөгжил

2019.03.12

№137

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

10

Туулын сондор

2019.03.12

№138

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

11

Молор-Орд

2019.03.12

№139

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

12

РУС финанс

2019.03.12

№140

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

13

Гандирскапитал

2019.03.12

№141

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

14

Централ капитал

2019.03.12

№142

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

15

Мөнхөд ундрах финанс

2019.03.12

№143

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

16

Пэлдэндабу

2019.03.12

№144

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

17

Тэнүүн капитал групп

2019.03.12

№145

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

18

Хатан суудал инвест

2019.03.12

№146

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

19

Даниста трейд

2019.03.12

№147

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

20

Гэрэлфинанс

2019.03.12

№148

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

21

Хөгжлийн хөтөч инвест

2019.03.12

№149

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

22

Виндблү

2019.03.12

№150

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

23

Экодевелопмент монголиа

2019.03.12

№151

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

24

Номгонбуурал

2019.03.12

№152

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

25

Цэгцхөрөнгө

2019.03.12

№153

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

26

Саранфинанс

2019.03.12

№154

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

27

Сити финанс

2019.03.12

№155

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

28

Синержи финанс

2019.03.12

№156

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

29

Рилайнс

2019.03.12

№157

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

30

Маргад капитал

2019.03.12

№158

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

31

Бат ундран мандах

2019.03.12

№159

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

32

Про кредит

2019.03.12

№160

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

33

Каннофинансиал сервис

2019.03.12

№161

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

34

Илланай

2019.03.12

№162

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

35

Нимон Эй Би

2019.03.12

№163

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

36

Уянга-Эрдэнэ

2019.03.12

№164

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

37

Ахандүүсийн итгэл

2019.03.12

№165

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

38

Констракшн коммершл инвестмент

2019.03.12

№166

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

39

Наран кредит

2019.03.12

№167

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

40

Монголианмортгэйж фанд

2019.03.12

№168

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

41

Рояалфинанс

2019.03.12

№169

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

42

Траст финанс

2019.03.12

№170

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

43

Үнэнч итгэл

2019.03.12

№171

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

44

Би энд Жи финанс

2019.03.12

№172

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

45

Голденнью финанс

2019.03.12

№173

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

46

Ситипартнерс

2019.03.12

№174

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

47

ВЭМА

2019.03.12

№175

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

48

Өлзийкапитал

2019.03.12

№176

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

49

Монголпасифик

2019.03.20

№185

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

50

Домог инвест

2019.03.20

№186

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

51

Итгэлт инвест

2019.03.20

№187

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

52

Таванбат кредит

2019.03.20

№188

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

53

Гурвантитэм

2019.03.20

№189

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

54

Эрхт прогресс

2019.03.20

№190

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

55

Сэдхаан

2019.03.20

№191

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

56

Жуниор натур инвестмент

2019.03.20

№192

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

57

Алтан хот

2019.03.20

№193

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

58

Бэйсткредит

2019.03.20

№194

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

59

Юнайтед капитал инвест

2019.03.20

№195

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

60

Удам финаншил

2019.03.20

№196

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

61

Эй Ди Юу финанс

2019.03.20

№197

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

62

НИМИ

2019.03.20

№198

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

63

Авуурьд

2019.03.20

№199

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

64

Рояал фанд

2019.03.20

№200

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

65

Дэвжих нэхий

2019.03.20

№201

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

66

МТС финанс

2019.03.20

№202

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

67

Ди Эй Эм Өү Эй

2019.03.20

№203

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

68

Алтан гэрэгэ финанс

2019.03.20

№204

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

69

Эм Эс Эм Эс капитал

2019.03.20

№205

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

70

Девелопинг энтерпренюриал монголиа

2019.03.20

№206

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

71

Андууд финанс

2019.03.20

№207

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

72

Эксим капитал

2019.03.20

№208

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

73

Манго капитал

2019.03.20

№209

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

74

Юу Эс Эй Эм Өү инвест

2019.03.20

№210

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

75

Мэргэнфинанс

2019.03.20

№211

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

76

Файнанс стор

2019.03.20

№212

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

77

Баян мөрөн увс

2019.03.20

№213

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

78

Бүрэнфинанс

2019.03.20

№214

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

79

Хоёрням

2019.03.20

№215

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

80

Номтхас

2019.03.26

№225

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

81

Онч-Энх

2019.03.26

№226

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

82

Чонофинанс

2019.03.26

№227

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

83

Кредитех СТМ

2019.03.26

№228

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

84

Флоуришкапитал

2019.03.26

№229

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

85

Эбо-Инвест

2019.03.26

№230

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

86

Трасткапитал

2019.03.26

№231

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

87

Мөнгөн цохио

2019.03.26

№232

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

88

Химурга

2019.03.26

№233

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

89

Даймондфайнанс

2019.03.26

№234

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

90

Рапид капитал

2019.03.28

№235

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

91

Рапид капитал

2019.03.28

№236

Оноосон нэр өөрчлөх

92

Шийдэл финанс

2019.03.29

№237

Салбар байгуулах

93

Эхлэл капитал

2019.03.29

№238

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

94

Мүүнривар

2019.03.29

№239

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

95

Нэмэх төгрөг

2019.03.29

№240

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

96

Бериллфинанс

2019.03.29

№241

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

97

Мөнгөний мод финанс

2019.03.29

№242

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

98

ТА глобал капитал

2019.03.29

№243

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах

99

Очирфинанс

2019.03.29

№244

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах