Нэмэгдсэн: 2019-03-11 06:23:00

Хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг олгох, эсэх талаар гаргасан Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-ийн гаргасан шийдвэр, мэдэгдлийг хувьцаат компаниуд Санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлсээр байна. Өнөөдрийн байдлаар 82 ХК мэдэгдлээ ирүүлсэнээс 19 нь нийт 55.2 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэжээ.

ТУЗ дээрх шийдвэрийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор гаргахаар Компанийн тухай хуульд заасан тухай бид өмнө мэдээлсэн.