2019-08-13 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2671.8
EUR
Евро
2990.2
CNY
БНХАУ-ын юань
378.1
JPY
Японы иен
25.4
RUB
ОХУ-ын рубль
40.7
GBP
Английн фунт
3222.2
KRW
БНСУ-ын вон
2.2
AUD
Австралийн доллар
1805.9

2019-07-16 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2657 2662
EUR
Евро
2985 2995
CNY
БНХАУ-ын юань
387 388
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.3
GBP
Английн фунт
3320 3340
KRW
БНСУ-ын вон
2.23 2.24
AUD
Австралийн доллар
- -

2019-08-14 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2672.5 2675
EUR
Евро
2983 2992
CNY
БНХАУ-ын юань
378.5 380.3
JPY
Японы иен
25 25.15
RUB
ОХУ-ын рубль
41.3 41.7
GBP
Английн фунт
3200 3235
KRW
БНСУ-ын вон
2.195 2.205
AUD
Австралийн доллар
1805 1830

2019-07-17 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2660 2664
EUR
Евро
2980 2990
CNY
БНХАУ-ын юань
386 387.5
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.2
GBP
Английн фунт
3250 3320
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1840 1860

2019-08-12 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2670 2675
EUR
Евро
2985 3005
CNY
БНХАУ-ын юань
376 378.5
JPY
Японы иен
25 25.25
RUB
ОХУ-ын рубль
41 42
GBP
Английн фунт
3190 3250
KRW
БНСУ-ын вон
2.18 2.21
AUD
Австралийн доллар
1790 1840

2019-08-07 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2666 2671
EUR
Евро
2985 3000
CNY
БНХАУ-ын юань
377 380
JPY
Японы иен
24.8 25.15
RUB
ОХУ-ын рубль
40.5 41.6
GBP
Английн фунт
3200 3270
KRW
БНСУ-ын вон
2.16 2.2
AUD
Австралийн доллар
1765 1840