Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2016 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 "МИК актив арван нэг" ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 307 2016-12-14 Үзэх Татах
2 "МИК актив арван нэг" ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 306 2016-12-14 Үзэх Татах
3 "МИК актив арав" ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 305 2016-12-14 Үзэх Татах
4 "МИК актив арав" ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 304 2016-12-14 Үзэх Татах
5 "БИДД ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 303 2016-12-14 Үзэх Татах
6 "Бат улам арвижих" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 302 2016-12-14 Үзэх Татах
7 "Хөх нутаг финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 301 2016-12-14 Үзэх Татах
8 "Лояал фанд" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 300 2016-12-14 Үзэх Татах
9 "Ингүүмэл зоос" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 299 2016-12-14 Үзэх Татах
10 "Файнаншил траст" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 298 2016-12-14 Үзэх Татах
11 "Ти Эм Жэй капитал" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 297 2016-12-14 Үзэх Татах
12 "Капитис" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 296 2016-12-14 Үзэх Татах
13 "Ди Жи кредит" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээл болон гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 295 2016-12-14 Үзэх Татах
14 "Нексус финанс инвестмент" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн болон хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 294 2016-12-14 Үзэх Татах
15 "Мэжик консалтинг аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 293 2016-12-14 Үзэх Татах
16 "Нарангэрэгэ" ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 292 2016-12-14 Үзэх Татах
17 "Тод үнэлгээ" ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 291 2016-12-14 Үзэх Татах
18 "Даваанбулаг" ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 290 2016-12-14 Үзэх Татах
19 "Мөнхсонор" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 289 2016-12-14 Үзэх Татах
20 "Хонгор-Ирээдүй" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 288 2016-12-14 Үзэх Татах
21 "Баруун-Отог" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 287 2016-12-14 Үзэх Татах
22 "Хөгнөхан" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 286 2016-12-14 Үзэх Татах
23 "Цэнгэлхөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 285 2016-12-14 Үзэх Татах
24 "Тэгшболомж" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 284 2016-12-14 Үзэх Татах
25 "Бидтус" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 283 2016-12-14 Үзэх Татах
26 "Баянхайрхан хас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 282 2016-12-14 Үзэх Татах
27 "Увсбуян арвижих" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 281 2016-12-14 Үзэх Татах
28 "Эвтжаргалант" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 280 2016-12-14 Үзэх Татах
29 "Хяргас хас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 279 2016-12-14 Үзэх Татах
30 "Наран ургах" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 278 2016-12-14 Үзэх Татах
31 "Мөнгөнбийлэг" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 277 2016-12-14 Үзэх Татах
32 "Дархан дөл" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 276 2016-12-14 Үзэх Татах
33 "Гялс төгрөг" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 275 2016-12-14 Үзэх Татах
34 "Хос ембүү" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 274 2016-12-14 Үзэх Татах
35 "Бэрх инвест" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 273 2016-12-14 Үзэх Татах
36 "Миний ах" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 272 2016-12-14 Үзэх Татах
37 "Ард даатгал" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 270 2016-10-18 Үзэх Татах
38 "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 269 2016-09-21 Үзэх Татах
39 "Юу Энд Эн" ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 268 2016-09-21 Үзэх Татах
40 "Ай түүлс" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 267 2016-09-21 Үзэх Татах
41 "Багануур" ХК-ийн нэмж гаргасан үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 266 2016-09-21 Үзэх Татах
42 "ЭМПИПИ" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 265 2016-09-21 Үзэх Татах
43 "Арвин мөрөн" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 264 2016-09-21 Үзэх Татах
44 "Улаанбаатар хотын банк" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 263 2016-09-21 Үзэх Татах
45 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 262 2016-09-21 Үзэх Татах
46 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны бүтэц, орон тоо, нэгжүүдийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 261 2016-08-11 Үзэх Татах
47 Хорооны 2012 оны 393 дугаар тогтоолоор батлагдсан зааварт өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 260 2016-07-27 Үзэх Татах
48 “Тэгш таван цэн” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 259 2016-06-27 Үзэх Татах
49 “Шилийн зоо” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 258 2016-06-27 Үзэх Татах
50 “Бизнес финанс групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 257 2016-06-27 Үзэх Татах