Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хугацааг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 445 2015-12-17 Үзэх Татах
2 "Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн зорилтыг үргэлжлүүлэн хангуулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 444 2015-12-17 Үзэх Татах
3 "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлийн журам" батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 443 2015-12-17 Үзэх Татах
4 "Грийт капитал" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 442 2015-12-17 Үзэх Татах
5 "Финанс энд девелопмент оф майнинг ББСБ" ХХК-д факторингийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 441 2015-12-17 Үзэх Татах
6 "Норд эйшиа инвестмент ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 440 2015-12-17 Үзэх Татах
7 “Глобал инвестмент ассет менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 439 2015-12-17 Үзэх Татах
8 “Тэнцвэр эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 438 2015-12-17 Үзэх Татах
9 “Тод капитал” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 437 2015-12-17 Үзэх Татах
10 “Виннэрвэй” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 436 2015-12-17 Үзэх Татах
11 “АА Аперейзал” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 435 2015-12-17 Үзэх Татах
12 “Релаэнс секюритиз аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 434 2015-12-17 Үзэх Татах
13 “Мастер инвестмент менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2015-12-17 Үзэх Татах
14 “Глашиер ассет” ХХК-д үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2015-12-17 Үзэх Татах
15 “Эс Жи Эм Ди аудит” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2015-12-17 Үзэх Татах
16 “Өмгөөллийн арлекс консалтинг сервисез” ХХН-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2015-12-17 Үзэх Татах
17 “Өмгөөллийн Эм Жэй Эл атторнейс” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 429 2015-12-17 Үзэх Татах
18 “Денежный магнит” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 428 2015-12-17 Үзэх Татах
19 “Ханхишиг ундрага” ХЗХ-нд төсөл хөтөлбөр дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 427 2015-12-17 Үзэх Татах
20 “Сэлементс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 426 2015-12-17 Үзэх Татах
21 “Бүрэн капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 425 2015-12-17 Үзэх Татах
22 “Найманжандаг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 424 2015-12-17 Үзэх Татах
23 “Газар капитал партнерс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвгөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 423 2015-12-17 Үзэх Татах
24 “Чоно финанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 422 2015-12-17 Үзэх Татах
25 “Урбан капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 421 2015-12-17 Үзэх Татах
26 “Нэйшнл кредит юнион” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 420 2015-12-17 Үзэх Татах
27 “Евразиа капитал холдинг” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2015-12-17 Үзэх Татах
28 "МИК холдинг" ХХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлд бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2015-12-17 Үзэх Татах
29 "Монгол шуудан" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2015-12-17 Үзэх Татах
30 Банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо байгуулах хүсэлт хүлээн авах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2015-12-04 Үзэх Татах
31 "Идэр-Хөгжлийн гүүр ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2015-12-04 Үзэх Татах
32 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 158 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2015-12-04 Үзэх Татах
33 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2015-12-04 Үзэх Татах
34 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2015-12-04 Үзэх Татах
35 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2015-12-04 Үзэх Татах
36 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2015-12-04 Үзэх Татах
37 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2015-11-23 Үзэх Татах
38 Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл бүртгэлийн журам, заавар батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2015-11-23 Үзэх Татах
39 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам, заавар батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2015-11-23 Үзэх Татах
40 Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2015-11-23 Үзэх Татах
41 "Гантээрэм" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 404 2015-11-24 Үзэх Татах
42 “Глашиер ассет” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2015-11-23 Үзэх Татах
43 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2015-11-23 Үзэх Татах
44 Албан журмын даатгагчдын холбооны Удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай Албан журмын даатгагчдын холбооны Удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2015-11-23 Үзэх Татах
45 “Бизнесийн оргил” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2015-11-23 Үзэх Татах
46 “Чаданхүү” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2015-11-23 Үзэх Татах
47 “Хос мөнх инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2015-11-23 Үзэх Татах
48 “Мон сант алдар” ХЗХ-ны төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2015-11-23 Үзэх Татах
49 “Монголын үнэт цаасны бирж” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2015-11-23 Үзэх Татах
50 “Жет капитал фонд” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2015-11-23 Үзэх Татах