Мэдэгдэл:
Энэхүү мэдээлэл, судалгаа нь зөвхөн мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа нэг хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө болон санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш бөгөөд мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашиглсанаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн учирсан хохиролд Санхүүгийн зохицуулах хороо хариуцлага хүлээхгүй болно.
Холбоо барих:
Монгол Улс, Улаанбаатар хот 15160, Чингэлтэй Дүүрэг, Бага тойруу 3, Засгийн Газрын IV байр.
Утас:51-261964
Факс:+976-11-329084
И-мэйл: medeelel@frc.mn