БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Сангийн яамнаас олгосон тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдүүдАж ахуйн нэгжийн нэр Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо Хаяг Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
7401 Мөнх-Эрдэнэ Учралтбаяр Миг даатгал ХХК 2015.04.08 0000-00-00 2/02/231/779 Орхон аймаг
7402 Батбаяр Батчимэг Миг даатгал ХХК 2015.04.08 0000-00-00 2/02/231/778 Орхон аймаг
7403 Бэрхбаатар Одмаа Миг даатгал ХХК 2015.04.08 0000-00-00 2/02/231/777 Орхон аймаг
7404 Цэрэнбат Лхагвадорж Монгол даатгал ХХК 2014.08.29 0000-00-00 2/04/231/1345 Архангай аймаг
7405 Адъяа Даваадорж Монгол даатгал ХХК 2014.07.04 0000-00-00 2/04/231/1314 Сүхбаатар аймаг
7406 Авирмэд Долгормаа Монгол даатгал ХХК 2014.08.29 0000-00-00 2/04/231/1336 Дорноговь аймаг
7407 Амарбат Цэвэл Монгол даатгал ХХК 2014.07.04 0000-00-00 2/04/231/1313 Сүхбаатар аймаг
7408 Бямбахишиг Лхагва-Очир Монгол даатгал ХХК 2014.07.04 0000-00-00 2/04/231/1303 Хөвсгөл аймаг
7409 Цэцгээ Өнөрбаясгалан Монгол даатгал ХХК 2014.07.04 0000-00-00 2/04/231/1302 Хөвсгөл аймаг
7410 Бямба Очирбат Монгол даатгал ХХК 2014.07.04 0000-00-00 2/04/231/1281 Ховд аймаг
7411 Жунхуар Чимгээ Монгол даатгал ХХК 2014.07.04 0000-00-00 2/04/231/1252 Дорнод аймаг
7412 Даваа-Очир Нарантуяа Монгол даатгал ХХК 2014.07.04 0000-00-00 2/04/231/1274 Хөвсгөл аймаг
7413 Хомай Алтанбек Монгол даатгал ХХК 2014.07.04 0000-00-00 2/04/231/1237 Баян-Өлгий аймаг
7414 Байчуах Манат Монгол даатгал ХХК 2014.07.04 0000-00-00 2/04/231/1236 Баян-Өлгий аймаг
7415 Хатшыбай Булганбек Монгол даатгал ХХК 2014.07.04 0000-00-00 2/04/231/1231 Баян-Өлгий аймаг
7416 Хояш Хуандых Монгол даатгал ХХК 2014.07.04 0000-00-00 2/04/231/1230 Баян-Өлгий аймаг