Байгууллага Овог нэр Тусгай зөвшөөрөл
олгосон огноо
Тушаалын дугаар Төлөөлөгчийн дугаар Хаяг
2501 Монгол даатгал ХХК Түмэнжаргал Энхчимэг 2007-04-19 43 тоот тогтоол 2/04/231/68 Улаанбаатар хот
2502 Монгол даатгал ХХК Бямбаа Оюундэлгэр 2007-04-19 43 тоот тогтоол 2/04/231/22 Улаанбаатар хот
2503 Миг Даатгал ХХК Амаржаргал Бямбажав 2007-04-19 44 тоот тогтоол Улаанбаатар хот
2504 Миг Даатгал ХХК Найдан Чулуунбат 2007-04-19 44 тоот тогтоол Улаанбаатар хот
2505 Бодь даатгал ХХК Буядаа Балдорж 2007-04-19 51 тоот тогтоол 2/13/231/6 Увс аймаг
2506 Бодь даатгал ХХК Гончиг Бямбасүрэн 2007-04-19 51 тоот тогтоол 2/13/231/5 Баян-Хонгор аймаг
2507 Бодь даатгал ХХК Цэрэндорж Дэмчигжав 2007-04-19 51 тоот тогтоол 2/13/231/4 Орхон аймаг
2508 Ард даатгал ХХК Даваа Алтантуяа 2007-04-19 52 тоот тогтоол 2/16/231/3 Улаанбаатар хот
2509

Ард даатгал ХХК

Б.Батмөнх 2/16/231/400 Улаанбаатар хот