Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ЗЮС КАПИТАЛ "ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/05
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар  №70 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.05.24 
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019021143
6 Компанийн регистерийн дугаар 5137314
7 Хэлбэр 1.Брокер   
2.Дилер
3.Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Шиванандхан          Нитиабала Утас:99100000
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 2-р хороо, 220 мянгат, Болорбизнес төв, 104 тоот.                                                  

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Амарбаясгалан

Тамир

Гүйцэтгэх захирал

Эдийн Засагч, Нягтлан бодогч

№530/01/181

2/6/2017

2

Батбаяр

Юмжирдулам

Брокер

МУИС, Эдийн засгийн сургууль, Санхүүгийн менежмент

№530/01/174

7/3/2016

3

Гөлөгөө

Хишигмаа

Дилер

ХААИС-ЭЗС

№530/706

7/1/2014

4

Даваасүрэн

Ундармаа

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

University of Bologna, Quantitative finance

№530/1192

7/3/2015

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Амарбаясгалан

Тамир

Гүйцэтгэх захирал

Эдийн Засагч, Нягтлан бодогч

№530/01/181

2/6/2017

2

Батбаяр

Юмжирдулам

Брокер

МУИС, Эдийн засгийн сургууль, Санхүүгийн менежмент

№530/01/174

7/3/2016

3

Гөлөгөө

Хишигмаа

Дилер

ХААИС-ЭЗС

№530/706

7/1/2014

4

Даваасүрэн

Ундармаа

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

University of Bologna, Quantitative finance

№530/1192

7/3/2015

Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо, 220-н мянгат, Болор бизнес төв, 104 Утас: 331456

Цахим хаяг: zeuscapital@zeuscapital.mn