Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МОНГОЛИАН ФАЙНЭНШЛ ПАРТНЕРС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/612
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №82 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.04.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011442112
6 Компанийн регистрийн дугаар 5842999
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1. Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Баярчулуун
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СХД, Монгол даатгал компанийн байрны 505 тоот

Л.Хангарьд

Л.Хангарьд