Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БИД ГЯЛС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/587
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №256 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.07.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0.711009024
6 Компанийн регистрийн дугаар 3379817
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар У.Хулан  80585045
9 Компанийн  хаяг байршил ДОА, Хэрлэн сум, 9-р баг, 8-р байр, 1-р давхар, 24 тоот 

У.Хулан

У.Хулан

1/587/01 №63         2018.02.07 “БИД ГЯЛС ББСБ” ХХК Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг, Шүр зах, Дорнод худалдааны төв