Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГАН ХҮЛЭГ КАПИТАЛ ГРУПП ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/585
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №254 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.07.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1211004075
6 Компанийн регистрийн дугаар 3680045
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Мөнхзаяа 99049991
9 Компанийн  хаяг байршил СБА, Баруун-Урт сум, 7-р баг, Нарлаг хотхон, 406 А тоот

С.Мөнхзаяа 

С.Мөнхзаяа