Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЖИ БИ СИ СИ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/584
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №253 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.07.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011570111
6 Компанийн регистрийн дугаар 6006787
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.Гадаад валют арилжаа

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ойгонжаргал   98119898 99068511
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 4-р хороо, 2-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө, 62 тоот

Б.Ойгонжаргал 

Б.Ойгонжаргал