Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХЕРО ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/573
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №217 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1911021108
6 Компанийн регистрийн дугаар 4273362
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Чулуунхүү    99093868
9 Компанийн  хаяг байршил ДАА, Дархан сум, 14-р баг, 2-р хороолол, 47-р байр, 6 тоот

Б.Чулуунхүү

Б.Чулуунхүү