Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГОЛДЕН ХИЛЛ ПАРТНЕРС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/571
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №215 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011579132
6 Компанийн регистрийн дугаар 6052347
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Ууганчимэг  99051178
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 9-р хороо, Алтайн гудамж, 7-р хороолол, Шинэ дэлхий оффисын 602 тоот

Н.Ууганчимэг 

Н.Ууганчимэг