Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Даатгалд - Аудитын компани

1 Байгууллагын нэр "Гроут Финанс Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар  №09 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2014.01.15
4 Компанийн регистрийн дугаар 5742293
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/ Б.Бямба
99094391
byambaa@growthfinance.mn
6 Хобоо барих

 

99094391

info@growthfinance.mn

1 Б.Бямба  byambaa@growthfinance.mn
2 Э.Мөнхтогтох  
3 Т.Ариунжаргал  
1 Б.Бямба  byambaa@growthfinance.mn
2 Э.Мөнхтогтох  
3 Т.Ариунжаргал  

УБ хот, БГД, Энгельсийн гудамж, 3-р хороо, 11-191 тоот