Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч

1 Байгууллагын нэр "УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/48
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №263 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.09.21
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9016001009
6 Компанийн регистрийн дугаар 2637545
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр    А.Энхмэнд  99117927, 99052545
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Монгол Улс, УБ хот, ЧД, 1-р хороо, Сүхбаатарын талбай, 11 тоот