Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргагч

1 Байгууллагын нэр "МИК АКТИВ НЭГ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 600/02
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №511 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.12.16
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011439121
6 Компанийн регистерийн дугаар 5763843
7 Хэлбэр Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал -
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу 15160, Нэгдсэн үндэсний гудамж-38 тоот барилга, 4-р давхар.

УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу 15160, Нэгдсэн үндэсний гудамж-38 тоот барилга, 4-р давхар.