Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДЭВЖИХ ХӨГЖИЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/538
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №83 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1411009072
6 Компанийн регистрийн дугаар 3869326
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Дуламсүрэн   91989819
9 Компанийн  хаяг байршил ТӨА, Зуунмод сум, Солонго цогцолбор, 102 тоот

Д.Дуламсүрэн 

Д.Дуламсүрэн