Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ӨРНӨД МОНГОЛ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК "Хуйса ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/535
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №93 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.03.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011583080
6 Компанийн регистрийн дугаар 6036996
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Энхтуяа    96064357
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 3-р хороо, 11 а байр, 21 тоот

Т.Энхтуяа 

Т.Энхтуяа