Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГЯЛС КРЕДИТ ББСБ" ХХК
"ГЕО ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/498
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №318 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.07.03
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011546046
6 Компанийн регистрийн дугаар 5961548
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл, 2.Цахим тооцоо, 3.Мөнгөн гуйвуулга, 4.ГВА
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Оргил    99100976
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, Жуулчны гудамж, Бизнес 34 центр А корпус, 1 тоот

Б.Оргил 

Б.Оргил