Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДАНИСТА ТРЕЙД ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/492
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №292 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.06.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011065082
6 Компанийн регистрийн дугаар 2765446
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Ариун  99046164
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 8-р хороо, Хөвсгөл лэйк сити таурын байр, 804 тоот

Г.Ариун 

Г.Ариун