Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "УТПАЛА ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/491
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №294 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.06.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011536049
6 Компанийн регистрийн дугаар 5935253
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Идэр   96010989 99112564
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 11-р хороо, 7 дугаар хэсэг, Эрдэнийн төгөл, аос 19 тоот

Б.Идэр 

Б.Идэр