Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЭМ ЭС ЭМ ЭС КАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/484
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №258 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011521094
6 Компанийн регистрийн дугаар 5916658
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Оюунбилэг 99130936
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 6-р хороо, Бага тойруу, 47- р байр, 2 тоот

Н.Оюунбилэг 

Н.Оюунбилэг