Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ШИНЭГАРЦ ИНТЕРНЭШНЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/481
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №251 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011502098
6 Компанийн регистрийн дугаар 5876524
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Анхбат 88080049
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 10-р хороо, 7-р хороолол, Эмон Бизнес төвийн 2 давхарт

Б.Анхбат 

Б.Анхбат