Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХААН КРЕДИТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/477
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №247 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1011006058
6 Компанийн регистрийн дугаар 3561542
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Х.Нэргүй
9 Компанийн  хаяг байршил Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, 5-р баг, Гэндэнгийн гудамж, Талст төв, 303, 304 тоот

А.Цэвэлмаа 

А.Цэвэлмаа