Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ҮНДЭСНИЙ САНХҮҮГИЙН КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/510
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №362 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.09.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1411009032
6 Компанийн регистрийн дугаар 3868826
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Гантуяа  99081821
9 Компанийн  хаяг байршил ТӨА, Зуунмод сум, 1-р баг, Номт жаргалан 46-р байрны 01 тоот

Б.Гантуяа

Б.Гантуяа

1.Зээл 

ТӨА, Зуунмод сум, 1-р баг, Номт жаргалан 46-р байрны 01 тоот