Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч

1 Байгууллагын нэр "ТУС БРОКЕРС" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/42
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №348 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.08.28
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011525079
6 Компанийн регистрийн дугаар 5932416
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Халиунаа 89181613
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 6 дугаар хороо, НҮБ-ын гудамж 27 байрны 2 тоот