Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТАС АЛМААЗ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/526
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №22 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2016.01.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2011023091
6 Компанийн регистрийн дугаар 4401379
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Золбаяр   99061011
9 Компанийн  хаяг байршил ОРА, Жаргалант сум, 6-р байр, 02 тоот

Захирал - Ш.Золбаяр

Захирал - Ш.Золбаяр

ОРА, Жаргалант сум, 6-р байр, 02 тоот