Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МАНДАЛ ОЧИР КАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/474
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №231 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011535029
6 Компанийн регистрийн дугаар 5930294
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Эрдэнэцэцэг   88110951
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 4-р хороо, 2-р хороолол, Үйлдвэрийн төвийн бүс, 61 тоот

Б.Эрдэнэцэцэг 

Б.Эрдэнэцэцэг