Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЭВТЗААН ЧУЛУУ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/466
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №191 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 311005093
6 Компанийн регистрийн дугаар 3131009
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Дуламханд   99442558
9 Компанийн  хаяг байршил БХА, Баянхонгор сум, 5-р баг, 11 р байр, 4 тоот

С.Дуламханд

С.Дуламханд