Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БЕСТКРЕДИТ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/464
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №189 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011591037
6 Компанийн регистрийн дугаар 5928907
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Баатарсүрэн
9 Компанийн  хаяг байршил 2017.04.27 №7/1319 Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, Гранд плаза цогцолборын 1406 тоот

Ж.Баатарсүрэн

Ж.Баатарсүрэн

1/464/01 1 Нөмөр кредит 2018.09.24 №519 Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолбор