Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АРВИЖИХПРОГРЕСС"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/459
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.03.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 3211002080
6 Компанийн регистрийн дугаар 4614054
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Дашзэгвэ   99189953 96649953
9 Компанийн  хаяг байршил Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 2-р баг, "Хэрлэн зах" дотор

Д.Дашзэгвэ

Д.Дашзэгвэ