Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МЭЖИККАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/449
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №83 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.28.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011524008
6 Компанийн регистрийн дугаар 5901278
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Мөнхбаяр   8806070
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 1-р хороо, баруун сэлбийн гудамж, 5-р байр, 504 тоот

С.Мөнхбаяр

С.Мөнхбаяр