Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГАНДИРСКАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/447
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №81 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.28.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011466050
6 Компанийн регистрийн дугаар 5823838
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Оюунбаяр 99105356
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Плаз бенз төв, 39Б байр, 3 тоот

Б.Оюунбаяр

Б.Оюунбаяр