Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АЧИТКАПИТАЛ ББСБ"ХХК 2016.07.21-ний өдөр 1/440 дугаартай гэрчилгээ гээгдүүлсэн тул 1/578 дугаартай гэрчилгээ дахин олгов.
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/440 №1/578
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №444 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011508131
6 Компанийн регистрийн дугаар 5900581
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Дэлгэрмөрөн 992088645
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 4-р хоро, Түшиг төвийн байр, 204-А тоот

Б.Дэлгэрмөрөн

 

Б.Дэлгэрмөрөн