Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИХ ЦОЛМОН КАПИТАЛ ББСБ"ХХК  
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/435 №1/546
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №439 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.12.10.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1911001338
6 Компанийн регистрийн дугаар 4270355
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Онон   95774969
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 2-р хороо, 10/1 5-503 тоот

Ч.Онон

Ч.Онон