Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЦЭГЦХӨРӨНГӨ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/412
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №319 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.09.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011372126
6 Компанийн регистрийн дугаар 5654513
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Ганзориг   99067222
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 3-р хороо, 5-р хороолол, 2а байрны, 63 тоот.

Г.Ганзориг

Г.Ганзориг